Quy định chung về hàng chuyển phát nhanh Quốc tế

I. Quy định chung chuyển phát nhanh hàng không quốc tế

Đóng gói

  • Không chấp nhận các bao gói bằng giấy carton cũ, bao gói chất lượng kém. Đối với hàng ướt, điều kiện đóng gói phải theo tiêu chuẩn đã được quy định của Cục Hàng không Dân dụng Việt nam và AAPA (Hiệp hội Hàng không Châu Á Thái bình dương).Vận tải bằng đường hàng không đi các nước.

Đánh dấu hàng hóa

  • Đánh dấu hàng hóa phải được ghi cụ thể, rõ ràng bằng tiếng Anh.
  • Ngôn ngữ sử dụng trong các tài liệu:Tiếng Anh

Các yêu cầu khác

  • Các yêu cầu khác phụ thuộc vào quy định của Hải quan và các cơ quan có liên quan.

II. Yêu cầu về tài liệu chuyển phát nhanh hàng không quốc tế

Các lô hàng thương mại

+ 3 bản hóa đơn thương mại. Trong hóa đơn số tiền phải được chỉ ra bằng đồng tiền USD.

+ Có giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương mại (yêu cầu tùy theo từng loại hàng) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Các lô hàng mẫu
– Yêu cầu có hóa đơn chiếu lệ và kê khai đặc điểm hàng hóa trong không vận đơn.

Hàng quà tặng
– Không cần các tài liệu, nhưng tổng giá trị của hàng hóa phải được chỉ rõ trong không vận đơn.

III. Hạn chế chuyển phát nhanh hàng không quốc tế

+ Động vật sống: Tất cả các loại động vật xuất khẩu, phải có giấy phép xuất khẩu, giấy chứng nhận sức khỏe và giấy phép nhập khẩu.

+ Cây trồng và các sản phẩm cây trồng: Yêu cầu phải có giấy kiểm dịch thực vật.

+ Vũ khí, đạn dược và chất nổ: Bao gồm bất cứ loại hàng trong danh mục hàng loại 1 theo quy định hàng nguy hiểm (pháo hoa, thuốc nổ trong công nghiệp,..) phải có giấy phép của Bộ Công An.

+ Thuốc gây mê và các chất gây nghiện: Có giấy phép xuất khẩu của Bộ Y tế

+ Xác người:

  • Giấy chứng tử,
  • Giấy chứng nhận niêm phong kẹp chì quan tài.
  • Giấy chứng nhận của Đại sứ quán.

+ Những sản phẩm từ động vật: Cần có giấy phép của Cục thú y

+ Hàng phóng xạ: Phải có thông báo trước 48 tiếng và có giấy phép nhập khẩu của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

IV. Điều khoản cấm chuyển phát nhanh hàng không quốc tế
Vũ khí, đạn dược, chất nổ và các thiết bị kỹ thuật quân sự.
Chất gây mê và ma túy.
Chất độc và chất lây nhiễm.
Văn hoá phẩm khiêu dâm và phản động
Các loại pháo nổ.

V. Phí xử lý hàng hóa chuyển phát nhanh hàng không quốc tế
Điều khoản chung: Tất cả các loại phí được tính theo đồng Việt Nam (VNĐ) trừ phí xuất không vận đơn quốc tế.

Phí xử lý hàng xuất khẩu
Phí phục vụ cho 01 kg hàng xuất khẩu thông thường…………………… 580 VNĐ
Phí phục vụ tối thiểu cho 1 lô hàng xuất khẩu thông thường………35.000 VNĐ 

Phí tài liệu
Phí không vận đơn quốc tế…………….3.00 USD/không vận đơn 
Phí không vận đơn nội địa …………….20.000 VNĐ/không vận đơn

Phí lưu kho 
Hàng thông thường: Không tính lưu kho ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, 2 ngày trước ngày hàng được dự định vận chuyển (kể cả ngày tiếp nhận và ngày hàng được vận chuyển) •

Gíá lưu kho
– 3 ngày đầu …………305 VNĐ/kg 
– Từ ngày thứ 4 ……..610 VNĐ/kg 
– Từ ngày thứ 9 ……..1064 VNĐ/kg 

Phí lưu kho tối thiểu, phí/lần: 40.000 VNĐ

Trường hợp hàng đã được xác nhận chỗ nhưng do lỗi của hãng vận chuyển nên không đi đúng kế hoạch phải lưu kho, thì hãng vận chuyển sẽ trả tiền lưu kho cho khoảng thời gian tính từ sau ngày dự định bay đến khi lô hàng được thực sự vận chuyển theo mức giá trên.

Người gửi hàng phải trả lệ phí lưu kho tính đến ngày hàng có kế hoạch được gửi đi, sau thời gian này hãng hàng không chuyển chở phải trả lệ phí lưu kho tính tới ngày thực tế hàng được chuyển đi.

Các phí khác
Phí xử lý hàng hoá đặc biệt…….sẽ thông báo cụ thể.

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS