HẢI QUAN

Dịch Vụ Hải Quan

Khách hàng của KTO Logistics có thể yên tâm rằng đội ngũ nhân viên khai báo Hải Quan của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo liên tục rất cần thiết cho công ty của bạn để tuân thủ đúng các quy định Hải Quan trên toàn thế giới. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

• Dịch Vụ Thông Quan Đầy Đủ

• Xử Lý Hàng Nhập Khẩu Tạm Thời, Lô Hàng Ngoại Quan, Lái Xe qua Biên Giới và Thông Quan Đặc Biệt Khác

• Dịch Vụ Thông Quan Xuyên Biên Giới

• Xử lý thông qua Hệ Thống E-Cus VNACCS/ VCIS/ E-Manifest

• Giấy cam kết nộp thuế và Dịch Vụ Hải Quan

• Trợ Giúp Thuế Xuất Nhập Khẩu và Thuế Hàng Hóa

• Thỏa Thuận Thương Mại Tự Do / Giấy Chứng Nhận Nguồn Gốc Xuất Xứ

• Khả Năng Đáp Ứng và Thông Quan Lô Hàng Xách Tay tại Sân Bay

• Dịch vụ giao hàng đặc biệt bao gồm giao hàng sau giờ làm việc & giao đến tận nhà

• Đại lý nhập khẩu đủ điều kiện được đào tạo về việc tuân thủ Hải Quan

• Nghiên cứu sản phẩm để biết mã HS thích hợp bằng cách sử dụng các công cụ web như trang web của nhà sản xuất và quy định Hải Quan

• Hồ sơ khách hàng được giữ bí mật và được sử dụng để tham khảo trong việc xử lý các mục nhập Hải Quan

• Nộp thông tin khai báo Hải Quan để thanh toán không cần giấy tờ và đóng thuế quan…

Kết quả hình ảnh cho nhân viên chăm sóc khách hàng

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS