Quy đổi trọng lượng trong chuyển phát nhanh Quốc tế

QUY ĐỔI TRỌNG LƯỢNG

Đối với ngành chuyển phát nhanh quốc tế,cước vận chuyển mà khách hàng cần trả cho các công ty chuyển phát được tính dựa trên trọng lượng hoặc thể tích của hàng hóa đó. Vậy khi nào thì tính cước theo thể tích và khi nào thì tính cước theo trọng lượng?

Phương pháp xác định loại hàng hóa là quy đổi kích thước hàng hóa thành trọng lượng và so sánh với trọng lượng cân thực tế.

Nếu trọng lượng quy đổi lớn hơn trọng lượng cân thì đó là hàng hóa cồng kềnh và trọng lượng được tính theo trọng lượng quy đổi

Nếu trọng lượng quy đổi nhỏ hơn trọng lượng cân thì đó là hàng hóa phổ thông và trọng lượng được tính theo trọng lượng cân thực tế

BẢNG HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TRỌNG LƯỢNG QUY ĐỔI

                                                              Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm)  

Trọng lượng quy đổi (kg) = ——————————————————————

                                                                                           5000

CÔNG CỤ TÍNH TOÁN TRỌNG LƯỢNG QUY ĐỔI

Nhập kích thước (cm) của hàng hóa vào các ô tương ứng sau đây, và click nút “Quy đổi”

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS