amazon

Nhân viên làm việc trong kho hàng khổng lồ của Amazon?

Tìm hiểu về công việc hàng ngày trong kho hàng của nhân viên Amazon

Đọc thêm
amazon

Amazon với chiến lược thuê 20 máy bay chở hàng

TIếp tục là những chính sách của Amazon trong công cuộc tham gia vào thị trường logistics

Đọc thêm
amazon

Logistics là miếng mồi mới của Amazon

Amazon với miếng mồi và kế hoạch táo bạo về logistics

Đọc thêm

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS