lệnh phong tỏa cảng Thượng Hải

Chuỗi Cung Ứng Lao Đao Lệnh Phong Tỏa Cảng Thượng Hải

Theo CNN, các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hiện nay của Trung Quốc bao gồm lệnh phong tỏa cảng Thượng Hải nhằm theo đuổi chiến lược Zero-Covid đang giáng một đòn mạnh lên chuỗi cung ứng toàn cầu Cuối…

Đọc thêm

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS