nguồn nhân lực Logistics

Tọa Đàm Về Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Logistics

Trong ngày 26/3/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (viết tắt là VALOMA) đã kết hợp với trường Đại học Đại Nam và trường Đại học Công Nghiệp tổ chức một tọa đàm mang…

Đọc thêm

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS