thị trường xuất khẩu Ấn Độ

Thị Trường Xuất Khẩu Sang Ấn Độ Tăng Mạnh, Cần Lưu Ý Điều Gì?

Năm 2020 chính phủ Ấn Độ đã trình bày Quy tắc hải quan (quy tắc xuất xứ theo FTA- CAROTAR). Khi giao thương với thị trường Ấn Độ các doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý những nội dung này. …

Đọc thêm

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS