Thông quan hàng hóa

Dịch vụ thông quan hàng hóa hàng hóa nhanh chóng, tiết kiệm tối đa chi phí cũng như thời gian của bạn, những giá trị khác song hành, liên hệ với KTO Logistics để được tư vấn miễn phí.

KTO Logistics hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông quan hàng hóa.

Kết quả hình ảnh cho customs image

1. Thủ tục thông quan hải quan hàng hóa nhập khẩu 

– Quy trình chi tiết

IDA – Khai thông tin nhập khẩu

IDB – Gọi thông tin khai nhập khẩu

IDC – Đăng kí tờ khai nhập khẩu

IDD – Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thức

IDA01 – Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu

IDE – Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu

IID – Tham chiếu tờ khai nhập khẩu

2. Thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu 

– Quy trình chi tiết

EDA – Khai thông tin xuất khẩu

EDB – Gọi thông tin khai xuất khẩu

EDC – Đăng kí tờ khai xuất khẩu

EDD – Gọi thông tin đã khai báo xuất khẩu chính thức

EDA01 – Sửa đổi thông tin khai báo xuất khẩu

EDE – Khai báo sửa đổi tờ khai xuất khẩu

IEX – Tham chiếu tờ khai xuất khẩu

3. Quy trình nghiệp vụ chung (thông quan hàng hóa nguyên tắc chung)

Khai báo hóa đơn điện tử

IVA – Đăng kí hóa đơn điện tử

IVA01 – Gọi thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói để sửa đổi

IIV – Tham chiếu thông tin hóa đơn/packinglist

Khai bổ sung sau thông quan

AMA – Khai thông tin sửa đổi, bổ sung

AMB – Gọi lại thông tin khai bổ sung để sửa đổi

AMC – Đăng kí tờ khai bổ sung

IAD – Tham chiếu tờ khai bổ sung

Đăng kí danh mục miễn thuế

TEA – Khai danh mục miễn thuế

TEB – Gọi lại danh mục đã khai miễn thuế để sửa đổi

ITE – Tham chiếu danh mục miễn thuế

Khai báo đính kèm tài liệu điện tử

HYS – Khai báo đính kèm tài liệu điện tử

HYE – Thay đổi khai báo đính kèm tài liệu điện tử

Hãy liên hệ với KTO Logistics để được tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết.

Tel.: (84-4) 38135888
Hotline: 0936113536
E-mail: admin@ktologistics.com.vn

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS