Uncategorized

Giải pháp xin giấy phép ĐKKT chất lượng hàng dệt may 1 ngày!

Nhập hàng may mặc về, khách hàng tá hỏa đi xin giấy phép đăng ký kiểm tra chất lượng hàng dệt may. KTO xin cung cấp 1 dịch vụ hỏa tốc cho sự căng thẳng này.  KH sử dụng dịch…

Đọc thêm

HẢI QUAN

Dịch Vụ Hải Quan Khách hàng của KTO Logistics có thể yên tâm rằng đội ngũ nhân viên khai báo Hải Quan của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo liên tục rất cần thiết cho công…

Đọc thêm

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS