Giá trị cốt lõi

Chất lượng: KTO Logistics luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm – dịch vụ và tiến độ thực hiện.

Sáng tạo : luôn đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích nhân viên tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý, sản xuất; luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ

Chữ Tín: KTO luôn coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công.

Trách nhiệm với nhân viên: Tạo ra một môi trường lành mạnh,duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống mạnh khỏe cho nhân viên để nhân viên của KTO Logistics có thể phát huy được tối đã sức sáng tạo và tiềm năng cá nhân.

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS