Logistics

Các dịch vụ chủ yếu mà KTO Logistics đã và đang thực hiện :

– Dịch vụ logistics cho hàng xuất – nhập khẩu

       • Khai thuê Hải quan

       • Thủ tục xuất nhập khẩu

       • Giao nhận hàng triển lãm và công trình

       • Giao nhận hàng hóa tận nhà (door to door services)  

       • Đóng gói bao bì hàng hóa

       • Tư vấn xuất nhập khẩu  

       • Thủ tục chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (C/O )      

       • Bảo hiểm, hun trùng , kiểm văn hóa …  

       • Xuất / nhập khẩu ủy thác…

– Dịch vụ phân phối hàng hóa thiết bị XNK và nội địa

– Dịch vụ vận chuyển đa phương thức

Air Freight
Ocean Freight
Road Freight
Warehousing
Expedited Services

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS