Tài liệu nghiên cứu thị trường xuất khẩu

Nghiên cứu thị trường là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển thị trường, mở rộng khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước. Bạn là cá nhân, doanh nghiệp quan tâm đến việc nghiên cứu, tìm kiếm thị trường tiềm năng, một số nguồn có thể tham khảo để giúp cho việc kinh doanh đạt hiệu quả cao. ecvn Việc nghiên cứu thông tin hỗ trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam với đầy đủ thông tin thị trường, các công cụ phân tích thị trường, hướng tiếp cận người tiêu dùng và hoạch định kế hoạch xuất khẩu. intracen Việc nghiên cứu thông tin thị trường với 72 nhóm mặt hàng bao gồm trên 5000 sản phẩm. Tổng hợp số liệu thống kê thương mại và các công cụ phân tích thị trường nhằm xác định xu hướng thị trường thế giới và mở rộng cơ hội kinh doanh. Cung cấp link tới các đối tác, thị trường tiềm năng, các tổ chức cung cấp báo cáo nghiên cứu thị trường và tới rất nhiều nguồn thông tin có liên quan đến việc tìm hiểu, nghiên cứu thị trường theo từng ngành hàng. hrpcTổ chức phi lợi nhuận hàng đầu hoạt động vì sự phát triển bền vững của ngành thủ công mỹ nghệ và các cơ hội phát triển kinh tế nông thôn của Việt Nam. trademapCơ sở dữ liệu trực tuyến về thống kê thương mại và các rào cản thương mại. Với mỗi sản phẩm hoặc một quốc gia, Trademap có thể cho biết: (i) Kim ngạch Xuất nhập khẩu; (ii) Khối lượng; (iii) Đơn giá; (iv) Xu hướng tăng trưởng; (v) Thị phần… macmap Thích hợp nghiên cứu về thuế quan và những rào cản khi thâm nhập thị trường áp dụng đối với 186 nước nhập khẩu hàng hóa từ 239 nước và vũng lãnh thổ trên thế giới. euromonitor Nghiên cứu thông tin về thị trường và thị hiếu tiêu dùng. europages Danh bạ doanh nghiệp thị trường châu Âu unctad Cổng thông tin quốc tế cung cấp, nghiên cứu hồ sơ, thông tin về các sản phẩm nông nghiệp, khoáng sản, kim loại và đồ uống bao gồm: (i) Mô tả và đặc điểm sản phẩm; (ii) Chất lượng; (iii) Chuỗi marketing; (iv) Giá cả; (v) Chính sách xuất nhập khẩu có liên quan… thomasnet Danh bạ doanh nghiệp thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. KTO Logistics sẽ tiếp tục cập nhật những tài liệu để giúp cho doanh nghiệp có thể vươn mình ra thế giới thông qua việc nghiên cứu tốt thị trường tiềm năng.

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS