Văn bản pháp lí chung về hải quan

Một số văn bản pháp lí chung về hải quan.

38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lí thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
182/2015/TT-BTC Quy định biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Luật Hải quan 2014 Quy định về luật Hải quan 2014
103/2015/TT-BTC Quy định danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do bộ Tài Chính ban hành
08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT
Luật đầu tư 2014 Quy định về luật đầu tư 2014

 

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS